Algemene informatie

Eddy Bergsma Voorzitter
ebergsma@kpnmail.nl 06-10067153
Tjeerd Dijkstra Secretaris
tjeerddijkstra@hetnet.nl 06-27528216
Mettje Renkema Wedstrijdzaken
mettjerenkema@live.nl 06-37011067
Albert Bakker Penningmeester & Ledenadministratie
MarslachEastermar@gmail.com 0512 – 472004 / 06-29410059
Frieda Faber Algemeen
faberfrieda@gmail.com 06-21262256

Tennisvelden