Algemene informatie

Frieda Faber Voorzitter
faberfrieda@gmail.com 06-21262256
Anneke Bergsma Secretaris
anneke_bergsma@hotmail.com 06-23498067
Mettje Renkema Wedstrijdzaken
mettjerenkema@live.nl 06-37011067
Oege van Dijk Penningmeester & Ledenadministratie
MarslachEastermar@gmail.com 06-11606312
Anton van der Wal Algemeen
a.wvanderwal@hotmail.com 06-21262256

Tennisvelden